کوتاه کننده لینک

خانه » نوشته های کوتاه

نوشته های کوتاه

آیا می دانستید حرکت گله گرگ ها طبق قانون و قاعده خاصی انجام می شود؟

photo_2017-02-15_10-22-55

ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﮒ ﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭ حرکت میکنند ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻭﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ شوند! ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ ﺑﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻠﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! پشت ...

ادامه نوشته »

تا ذوب شدن زمین فاصله کوتاه است.

156488_827

دمای متوسط زمین در طول یك قرن پیش حدود ۰ ۵ درجه سانتیگراد بیشتر شده است. انتظار دانشمندان از ادامه روند فعلی آن است كه در طول ۱۰۰ سال آینده میانگین دمای زمین ۱ ۵ تا ۳ ۵ درجه سانتیگراد افزایش پیدا كند.

ادامه نوشته »
نظر سنجی